arrow-right-accentarrowfacebook-primaryicon-erroricon-mail-whitemapAsset 1icon-search-whiteicon-searchicon-successmailphonewarningwhatsapp-primarywhatsapp

Despre concediu medical în Germania

concediu medical in Germania

În caz de boală, salariații germani indiferent de țara de proveniență au dreptul la concediu medical. Cetățenii români care lucreză în Germania au aceleaşi drepturi și obligații ca și cetățenii germani.

Acordarea concediului medical în caz de boală este reglementată de Legea Ferderală privind continuitatea achitării drepturilor salariale EFZG.

Dacă ar fi să comparăm asigurarea medicală din Germania și din România, putem observa că în Germania salariații sunt mai bine asigurați material decât în România. O altă diferență se poate observa în privinţa plăţii salariului.

Astfel, în Germania angajatorul o să plătesacă salariul până la 6 săptămâni, în timp ce în România salariul va fi plătit până la 5 zile, urmând ca acesta să fie achitat ulterior de stat. În plus indemnizația pentru aceași boală se achită în Germania pentru o perioadă de maxim un an jumătate. În schimb, în România perioada este considerabil mai mică, de 183 de zile.

Ce trebuie să faci pentru a beneficia de concediu medical?

În cazul unei incapacități de muncă cauzate de boală primul pas este să vă prezentați la medic.

Medicul de familie o să elibereze un certificat medicat care atesta incapacitate de muncă.

Certificatul medical este eliberat în 3 exemplare, unul pentru angajator, unul pentru angajat şi unul pentru casa de asigurări medicale.

După eliberare,acest certificat trebuie să ajungă la angajator. De regulă certificatul medical se înmânează personal şi în original angajatorului. Dacă din cauza unei incapacităţi nu vă puteţi deplasa pentru a-l înmâna angajatorului, îl puteţi trimite prin poştă. Termenul în care trebuie să puneţi la dispoziţia angajatorului acest certificat este de 3 zile de la data eliberării.

Dacă nu respecaţi acest termen puteţi fi sancţionat. Sancţiunea care se aplică în acest caz este chiar desfacerea contractului de muncă pe motiv de absenţă nemotivată.

Mai multe informaţii despre desfacerea contractului de muncă găsiţi în articolul nostru aici.

Cine beneficiază de concediu medical în Germania?

În Germania beneficiază de concediu medical persoanele care sunt asigurate medical şi prestează o muncă regulată în baza unui contract de muncă.

În această categorie intră:

  • muncitorii
  • angajaţii salariaţi
  • ucenicii sau stagiarii.

De când are dreptul o persoană să beneficieze de acest drept?

Acest drept se naşte în principiu din a cincea săptămână de la data începerii raportului de muncă. Trebuie să ştiţi că nu poate fi stipulat un termen mai mare prin nici-o convenţie stabilită în acest sens. Poate însă, prin contractul individual sau colectiv de muncă să fie stabilită o perioadă mai scurtă de timp pentru acordarea acestui drept.

Care este cuantumul remuneraţiei concediului medical?

În primele 6 săptămâni de concediu medical, salariul se plăteşte în cuantum de 100%. Salariul va fi plătit de către angajator.

Dacă nu a fost stabilit un salariu fix, ci un salariu în funcţie de performanţe, pe durata concediului medical salariatul va primi salariu mediu pe care acesta l-ar fi încasat în mod normal.

Cu toate aceste se poate conveni în contractul colectiv de muncă o prevedere derogatorie în favoarea salariatului.

În cazul în care incapacitate de muncă apare în primele 28 de zile de la angajare, angajatorul nu are obligaţia să plătească concediul medical. În acest caz plata concediului se face direct de casa de asigurări de sănătate. Obligaţia de informare în caz de boală se aplică în aceleaşi condiţii şi acelaşi termen şi în cazul casei de asigurări ca şi în cazul angajatorului.

Ce se întâmplă dacă incapacitatea de boala se prelungeşte şi după cele 6 săptămâni?

În cazul în care salariatul nu se recupereză nici după perioada de săptămâni se poate prelungi concediul medical. În acest caz se va primi o indemnizaţie de boală de la casa de asigurări de sănătate.

Plata concediului medical trece în sarcina casei de asigurări de sănătate care va plati 70% din salariul brut începând cu a şaptea săptămână a concediului. La calculul plăţii salariului se ţine cont de salariul brut prevăzut în contract.

Concediul medical pentru aceaşi boală poate fi primit pentru o perioadă de maxim 1 an şi jumătate pe parcursul a trei ani.

Reţineţi că în Germania spre deosebire de România, concedierea pe timpul concediului medical este posibilă. Concedierea din cauza bolii este posibilă doar pentru motive temeinice, probleme medicale pe termen lung, nu doar simple răceli.

Mai multe informaţii despre motivele temeinice pentru concediere gasiţi aici.

Dacă consideraţi că aţi fost concediat pe nedrept puteţi ataca concedierea în termen de maxim 3 săptămâni la Tribunalul pentru litigii de muncă local – Arbeitsgericht.

Pentru mai multe informații utile puteți accesa blogul nostru aici.

Recuperare taxe și impozite, recuperarea impozitului din Germania, returnări taxe și impozite, returnări taxe și impozite din Germania, returnări taxe și impozite din Austria, returnări alocații Austria, returnări alocație Germania, taxe recuperate din Germania, taxe recuperate din Austria Recuperare taxe și impozite, recuperarea impozitului din Germania, returnări taxe și impozite, returnări taxe și impozite din Germania, returnări taxe și impozite din Austria, returnări alocații Austria, returnări alocație Germania, taxe recuperate din Germania, taxe recuperate din Austria

RECUPEREAZĂ-ȚI TAXELE CU MIGRO.RO ACUM

Este dreptul tău și ai doar de câștigat. Lasă-ne numărul tău de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Vreau să fiu contactat telefonic: