arrow-right-accentarrowfacebook-primaryicon-erroricon-mail-whitemapAsset 1icon-search-whiteicon-searchicon-successmailphonewarningwhatsapp-primarywhatsapp

Despre sistemul de asigurări sociale din Austria

Sistemul de asigurări sociale din Austria

Sistemul de asigurări sociale din Austria are la bază principiul solidarității. Acesta este finanțat din banii contribuabililor și în funcție de veniturile acestora. O persoană care are venituri mai mari va plăti o contribuție mai mare la sistemul de asigurări astfel susținând finanțarea prestaților acordarte și persoanelor cu venituri mai mici.

Caracteristicile principale alea acestui sistem

Sistemul de asigurări sociale din Austria are urmăroarele caracteristici:

  • este finanțat în principal de contribuabili
  • contribuția se stabiliește în funcție de venit
  • plata contribuției este obligatorie pentru salariați și muncitori independenți și membrii familiei lor
  • garantează susținerea contribuabililor în caz de boală, incapacitate de muncă, invaliditate, maternitate, șomaj, deces, bătrânețe sau îngrijiri pentru persoane cu nevoi speciale.

În anumite cazuri este prevăzută doar o asigurare parțială. De exemplu, un muncitor care lucreză part time, asigurarea acoperă doar o indemnizație minimă în caz de accident.

Trebuie să rețineți că în Austria casele de aisgurări sunt diferențiate în funcție de meserie. De aceea, nu toți asigurații își plătesc contrbuțiile în același loc.

În general asigurările sociale sunt plătite de angajator. Există însă și posibilitate ca aceste să fie plătite voluntar de asigurat .

Asigurarea voluntară este o opțiune pentru persoanele care nu lucrează sau care prestează activități independente. În cazul acestor persoane ei sunt cei care trebuie să se înregistreze la organismele de asigurări corespunzătoare.

Pentru a acoperi lacunele sociale care apar în cadrul sistemului de asigurări sociale a fost creat un sistem de asistență socială.

Sistemul de asistență socială se ocupă de ajutorul se șomaj și alocația de ajutor. Pentru a beneficia de aceste prestați trebuie să depuneți o cerere la instituțiile specializate. Cererile de ajutor social se depun la primăria locului de domiciliu sau la birourile municipale de district.

Asigurarea de şomaj

În categoria asigurărilor de șomaj intră alocația de șomaj și alocația de ajutor și sunt acordate de serviciul public de ajutor Arbeitsmarktservice Österreich –AMS.

Pentru a primi alocație de somaj trebuie să fie depusă o cerere și să fie îndeplinite următoarele condiții:

  • să fie depusă personal la biroul de serviciu austriac din circumscripția domiciliului
  • să fie însoțită de cardul de identitate, Arbeitsbescheinigung și declarația de reședință

Pe lăngă aceste formalități se ține seama si de vârsta asiguratului, perioada lucrată și momentul solicitării, astfel:

  • tinerii cu vârstă de până la 25 de ani să fi lucrat cel puțin 26 de săptămâni în ultimlee 12 luni
  • persoanele cu vârstă de peste 25 de ani, care solicită pentru prima data, să fi lucrat cel puțin 52 de săptămâni în ultimele 24 de luni
  • persoanele cu vârstă de peste 25 de ani, care au mai solicitat, să fi lucrat cel puțin 28 de săptămâni în cursul anului precedent

Alocația de șomaj se primește doar pentru maxim 20 de săptămâni. Cuantumul alocației de șomaj este de 55% din venitul zilnic net. Calculul venitului zilnic se face în funcție de remunerația din timpul unui an calendaristic.

Dacă cererea a fost depusă până în luna iunie a anului se va ține cont de remunerația din timpul anului calendaristic precedent. După luna iunie, se va avea ca referință remunerația din respectivul an.

Se mai ține seama și de baza anuală de referințiă iar dacă aceasta nu este disponibilă se vor lua în considerare veniturile de pe ultimele 6 luni.

Alocația de șomaj nu se plătește retroactiv. Dacă vă aflați în situația de a fi șomer cel mai indicat este să anunțați serviciul competent cât mai repede pentru a nu pierde nici-o lună.

Găsiți mai multe informații despre alocația de somaj aici.

Asigurare de boală

În Austria orice salariat este asigurat în caz de boală. Pe lângă salariați și șomerii care beneficiază de alocație de șomaj au acest drept. Dacă în schimb prestați o activitate independentă trebuie să încheiați o asigurare suplimentară pentru a beneficia de acest drept.

Pentru a beneficia de prestația de boală trebuie în primul rând ca medicul dumneavoastră să certifice incapacitatea de muncă. După ce primiți certificatul care atestă incapacitatea trebuie să îl înmânați angajatorului. După ce îndepliniți aceste formalități veți primi prestația de boală.

Prestația de boală se plătește de obicei după 4 zile, existând o perioadă de așteptare de 3 zile. Perioada în care va fi acordată această prestație este de 52 de săptămâni putând fi prelungită până la 78 de săptămâni.

Cuantumul prestației este stabilit luând în considerare veniturile precendente. Până în a 42-a zi de incapacitate cuantumul prestației este de 50% din venituri. Începănd cu a 43-a zi cuantumul crește la 60 % din venituri.

Persoanele care lucrează independent și plătesc o asigurare suplimentară sau au venituri care nu ating pragul inferior de asigurare vor primi o prestație de 135,14 euro.

Mai multe informații despre asigurare de boală gășiți aici.

Pentru mai multe informații utile puteți accesa blogul nostru aici.

Recuperare taxe și impozite, recuperarea impozitului din Germania, returnări taxe și impozite, returnări taxe și impozite din Germania, returnări taxe și impozite din Austria, returnări alocații Austria, returnări alocație Germania, taxe recuperate din Germania, taxe recuperate din Austria Recuperare taxe și impozite, recuperarea impozitului din Germania, returnări taxe și impozite, returnări taxe și impozite din Germania, returnări taxe și impozite din Austria, returnări alocații Austria, returnări alocație Germania, taxe recuperate din Germania, taxe recuperate din Austria

RECUPEREAZĂ-ȚI TAXELE CU MIGRO.RO ACUM

Este dreptul tău și ai doar de câștigat. Lasă-ne numărul tău de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Vreau să fiu contactat telefonic: