arrow-right-accentarrowfacebook-primaryicon-erroricon-mail-whitemapAsset 1icon-search-whiteicon-searchicon-successmailphonewarningwhatsapp-primarywhatsapp

Ambasada României în Republica Federală Germania

Ambasada Română

Cred că pentru orice cetățean aflat pe teritoriul Germaniei, să știe unde se află Ambasada României este o informație foarte utilă. Ambasada României în Republica Federală Germania se află la următoarea adresă:

Dorotheenstrasse 62 – 66, D-10117 Berlin

Mijloace de informare

Telefon Cancelarie: +49 30 21239202 (la acest număr de telefon nu se furnizează informații consulare).

Fax:  +49 30 21239399

E-mail: [email protected] , adresa de e-mail utilizată numai pentru legătura cu autoritățile locale din țara de reședință.

Telefoane dedicate informațiilor consulare – Call Center CCS CRS al MAE român:

+ 49 30 21239555, + 49 30 21239514, + 49 30 21239516. Toate apelurile către aceste numere de telefon ajung într-un Call Center al Centrului de contact și Suport pentru Cetățenii Români aflați în Străinătate (CCSCRS), acesta se află în București.

Pagina de informații consulare este aceasta  www.informatiiconsulare.ro.

Telefonul pentru situații de urgență este +49 160 157 9938. Acesta este exclusiv pentru situații dificile, speciale, cu caracter de urgență: decese, accidente cu victime, calamității și alte situații de pericol.

Rolul acesteia

Ambasada servește ca intermediar între România și Germania. Ea reprezintă interesele României, precum și ale cetățenilor români care trăiesc în Germania.

Ambasada României în Republica Federală Germania se subordonează Ministerului Afacerilor Externe și este condusă de ambasador. Acesta este numit de Președintele României.

Sarcinile sale se referă la analizarea politicii interne și externe, a situației economice și sociale, precum și a dezvoltării societății în Republica Federală Germania. Acestea sunt transmise României prin intermediul unor rapoarte corespunzătoare.

În același timp, ambasada este responsabilă pentru prezentarea și promovarea obiectivelor de politică externă ale României în Germania. În acest scop, diplomaţii şi diferitele secţiuni ale Ambasadei dezvoltă contacte strânse cu oficialităţi germane, precum şi cu reprezentanţi germani din domeniul politic, economic, cultural şi al mass-media.

Servicii consulare pentru cetățenii români

  1. Eliberare documente de identitate și călătorie ( pașaport, titlu de călătorie, cartea de identitate etc)
  2. Obținerea de acte din România ( certificatul de naștere, cert. de căsătorie, cert. de deces etc)
  3. Înscriere acte de stare civilă emise de autorități străine ( certificatul de naștere, cert.de căsătorie etc)
  4. Acte notariale ( procura, legalizarea copiilor, legalizarea traducerilor, certificarea unor fapte)
  5. Cetățenia română (clarificarea cetățeniei, redobândirea cetățeniei române, renunțarea cetățeniei române etc)
  6. Alte informații (circulația minorilor în străinătate, permisul de conducere etc)
  7. Căsătoria

Ambasada Română dorește să vină în sprijinul românilor aflați pe teritoriul Germaniei.

Documente necesare căsătoriei la ambasadă:

-cerere de efectuare a serviciului consular

-paşapoartele sau actele de identitate pe baza cărora se poate stabili cu certitudine identitatea viitorilor soţi

-declaraţie de căsătorie (se dă de viitorii soţi, în scrisîn faţa consulului, la misiunea diplomatică sau oficiul consular)

-certificatele de naştere, în original şi in copie

-certificatele medicale privind starea sănătăţii viitorilor soţi, în original, a căror valabilitate este de 14 zile de la data emiterii

-adeverinţele privind statutul civil actual al viitorilor soţi (dovezile de celibat) eliberate de oficiile de stare civilă unde au fost înregistrate naşterile acestora.

Transferul de pensii şi certificatul de viaţă

În conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.1408/71 precum şi cu convenţiile bilaterale de asigurări sociale la care România este parte, persoana care are dreptul la prestaţii de invaliditate, de bătrâneţe sau de urmaş şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislaţiei române, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă reşedinţa sa (locul de şedere obişnuită) este stabilită pe teritoriul altui stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul unui stat cu care România aplică instrumente juridice bilaterale.

În vederea achitării prin transfer bancar a prestaţiilor amintite, casele teritoriale de pensii vor utiliza informaţiile bancare, confirmate de cetăţenii care au fost beneficiari ai sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, prin formularele de legătură transmise de instituţiile de asigurări sociale de pe teritoriul statului de reşedinţă (Germania). Transferul se va face în Euro pentru beneficiarii stabiliţi în Germania.

Certificatul de viaţă va fi emis în dublu exemplar, din care unul va rămâne la casa teritorială de pensii competentă, însoţit de dovada comunicării (confirmare de primire sau recomandată) şi transmis beneficiarilor nerezidenţi în versiune bilingvă (română şi o limbă de circulaţie internaţională).

Mai multe informații despre sistemul de pensii din Germania puteți afla aici.

Accesând site-ul nostru https://migro.ro/ , puteți afla multe informații utile și puteți apela la noi pentru recuperarea taxelor din Germania și Austria. Pentru orice întrebare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon +40 369 805.805.

Recuperare taxe și impozite, recuperarea impozitului din Germania, returnări taxe și impozite, returnări taxe și impozite din Germania, returnări taxe și impozite din Austria, returnări alocații Austria, returnări alocație Germania, taxe recuperate din Germania, taxe recuperate din Austria Recuperare taxe și impozite, recuperarea impozitului din Germania, returnări taxe și impozite, returnări taxe și impozite din Germania, returnări taxe și impozite din Austria, returnări alocații Austria, returnări alocație Germania, taxe recuperate din Germania, taxe recuperate din Austria

RECUPEREAZĂ-ȚI TAXELE CU MIGRO.RO ACUM

Este dreptul tău și ai doar de câștigat. Lasă-ne numărul tău de telefon și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Vreau să fiu contactat telefonic: